Scientific journal
Название журнала на английском
ISSN 2500-0802
ПИ №ФС77-61154

OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT

Murakhtanova N.M. 1 Aleksandrova N.V. 1 Borgardt E.A. 1 Zubkova N.V. 1 Iskoskov M.O. 1 Krasnopevtseva I.V. 1 Smyshlyayeva E.G. 1 Syardova O.M. 1 Chumakov L.L. 1 Shevlyakova E.M. 1
1